Сьогодні: четвер, 22 серпня 2019  
ПошукПошук:

ОпитуванняОпитування

Посилання
Офіційне Інтернет-представництво Президента України
Веб-портал органiв виконавчої влади України
Луганська обласна державна адміністрація

Біловодська РДАДіяльність РДАРДА і громадськість
Заходи за зверненнями громадян

Про стан роботи зі зверненнями  громадян,

що   надійшли до Біловодської районної

державної   адміністрації та органів місцевого

самоврядування району  за  2016 рік

 

За 2016 рік кількість звернень громадян по району становить 2857, що в цілому відповідає рівню звернень громадян, що надійшли до райдержадміністрації у 2015 році (2833), тобто спостерігається незначне збільшення звернень (1%).

         Аналіз питань, порушених у зверненнях громадян, свідчать, що вони стосуються різних сфер їх життєдіяльності, але найбільш  питань з соціального захисту -  47,3 % (1353), аграрної політики і земельних відносин – 11,4 % (327),  комунального господарства -  4,6 % (134)  від усіх звернень. Також є актуальними для жителів району звернення з питань забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку (96), праці і заробітної плати (92), житлової політики (68), транспорту і зв’язку (50), охорони здоров’я (38), фінансової, податкової, митної політики (28), сім'ї, дітей, молоді, гендерної рівності, фізичної культури і спорту (27), екології та природних ресурсів (22).

У 2016 році до районної державної адміністрації надійшло 369 звернень громадян із пропозиціями, заявами і скаргами, що на 41 звернення, або на 11 % більше, ніж за аналогічний період 2015 року (328).

Від вищестоящих органів влади райдержадміністрація отримала 11звернень, що на 5 звернень більше, ніж у 2015 році (6), або  2,9 % від загальної кількості звернень.

В основному ці звернення стосуються питань соціального захисту (240), житлово-комунального господарства (45). Також були порушені питання аграрної політики(20), транспорту і зв’язку (14), охорони здоров’я (14), освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності (14), забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку (12), праці і заробітної плати (11).

 

Кількість звернень, що надійшли на Урядову гарячу лінію, від мешканців Біловодського району, які направлені на розгляд до Біловодської райдержадміністрації складає 286 звернень, що на 113 більше  порівняно з аналогічним періодом 2015 року (173).  

Питання, які були порушені у зверненнях, стосуються переважно соціального захисту громадян, а саме: нарахування субсидій, призначення та виплати соціальних допомог, надання матеріальної допомоги на лікування, придбання одягу, продуктів харчування, ліків.

Кількість повторних звернень складає  28, або 7,5 % від загальної кількості звернень за 2016 рік.

За 2016 рік до райдержадміністрації надійшло 8 колективних звернень, що на 8 звернень менше порівняно з аналогічним періодом 2015 року (16).  

Із загальної кількості звернень задоволено –  132, надано роз’яснення – 159, відмовлено – 27, в стадії розгляду –  7; інше – 44.

Особлива увага приділялась розгляду звернень від громадян, які потребують соціального захисту і підтримки. Від найменш соціально захищених категорій громадян за звітний період 2016 року до райдержадміністрації надійшло 91 звернення, що складає 24,6 % від загальної кількості звернень, в тому числі:

 • від інвалідів I, II, III групи – 22 звернення;
 • від «дітей війни» - 6 звернень;
 • від членів багатодітних сімей та одиноких матерів – 38 звернень;
 • від учасників та інвалідів війни, учасників бойових дій – 12 звернень;
 • від ветеранів праці – 13 звернень.

Всі звернення були розглянуті під особистим контролем голови районної держадміністрації з вивченням ситуації і наданням можливої допомоги заявникам. По всім зверненням надані роз`яснення і рекомендації заявникам.

    За 2016 рік головою районної державної адміністрації проведено 26 особистих прийомів громадян, на яких розглянуто 76 звернень, та 11 виїзних прийомів, на яких розглянуто 70 звернень.

     Питання, які були порушені у зверненнях стосувалися: соціального захисту, житлово-комунального господарства, аграрної політики, транспорту і зв’язку, охорони здоров’я, освіти, забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, праці і заробітної плати.

Питання, на які необхідне додаткове вивчення та залучення інших спеціалістів, розглядаються на засіданнях постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян райдержадміністрації. Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 19.12.2016 року за № 340 у зв’язку з організаційними та кадровими змінами затверджено новий склад комісії. За звітний період проведено 7 засідань комісії, на яких розглянуто 9 звернень громадян.

Питання роботи зі зверненнями громадян були розглянуті на апаратних нарадах у голови райдержадміністрації в січні, лютому, травні та жовтні 2016 року. За результатами розгляду складено та направлено до виконання керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації і закладів району протокольні доручення голови райдержадміністрації.

Згідно графіка проводиться робота з перевірки стану організації роботи зі зверненнями громадян в виконкомах селищної та сільських рад, управліннях, відділах райдержадміністрації, організаціях і підприємствах району, надається необхідна методична та практична допомога в питаннях ведення діловодства за зверненнями громадян. За 2016 рік проведено 12 перевірок.

          Головою райдержадміністрації затверджено графіки особистого звітування підрозділів райдержадміністрації, селищного та сільських голів з питань роботи із зверненнями громадян. Відповідно графіків за звітний період звітувало 12 керівників.  

Керівництвом і спеціалістами райдержадміністрації проводяться Дні контролю, в рамках яких здійснюються перевірки стану виконання доручень по зверненням громадян в районі. За 2016 рік проведено 10 перевірок.                                

На базі юридичного відділу райдержадміністрації, працює правова громадська приймальня. За 2016 рік були проведені планові засідання громадської приймальні з надання безкоштовних юридичних консультацій малозабезпеченим категоріям населення, молоді та ветеранам. Всього було прийнято 47 осіб. Актуальними питаннями, з якими звертались зазначені особи: земельні питання, спадкування, сімейні відносини (розлучення, виплата аліментів), виїзд за кордон, призив на військову службу та інше.

Інформація про стан роботи зі зверненнями громадян щокварталу висвітлюється на веб-сторінці районної держадміністрації та в засобах масової інформації. У звітному періоді розміщено 15 відповідних інформацій.

Діє пряма телефонна лінія «Телефон довіри» та «гаряча лінія» – прийом громадян через засоби телефонного зв’язку,  який проводиться головою райдержадміністрації та його заступниками згідно графіка.

Керівництвом райдержадміністрації приймаються відповідні заходи щодо не допущення порушень встановлених термінів розгляду звернень громадян, на апаратних нарадах акцентується увага керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, виконкомів селищної та сільських рад на необхідності підвищення відповідальності, забезпечення всебічного, кваліфікованого, неупередженого і об`єктивного розгляду звернень громадян, що дає можливість оперативно вирішувати порушені жителями району питання та задовільняти їх законні вимоги.

 

Про  підсумки  розгляду  звернень громадян в Біловодській районній державній    адміністрації   за 2015 рік 

Біловодська районна державна адміністрація роботу зі зверненнями громадян будує з урахуванням їх особливої ролі у забезпеченні постійного зв’язку між державою та громадянами, вирішенні важливих життєвих проблем як окремої людини, так і суспільства в цілому. Свою діяльність райдержадміністрація здійснює керуючись Конституцією України, Законом України “Про звернення громадян”, Указом Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 ”Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” та іншими нормативними актами.

             За підсумками роботи зі зверненнями громадян в райдержадміністрації щоквартально готуються інформаційно-аналітичні довідки, статистичні звіти. Проводиться моніторинг повторних та колективних звернень громадян та причин, що їх породжують. Інформація доводиться до керівництва райдержадміністрації для вжиття негайних заходів реагування та вирішення нагальних проблем жителів району.

            07 квітня 2015 року на апаратній нараді у голови райдержадміністрації розглянуто питання «Про підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до  райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування району за 1 квартал 2015 року».

            07 липня 2015 року розглянуто питання «Про підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до  райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування району за 2 квартал 2015 року».

 

 

           Протягом  2015 року до районної державної адміністрації надійшло 328 звернень громадян із пропозиціями, заявами і скаргами, що на 157 звернень, або на 47,9 %  більше, ніж за аналогічний період 2014 року  (171).

         Найбільше звернень було зафіксовано від жителів cмт. Біловодськ (109), Данилівської с/р (28), Новоолександрівської с/р (19), Бараниківської с/р (15), Городищенської с/р (13), Євсузької с/р (13), Плугатарської  с/р (11). Також надходили звернення від жителів  Луганської області (39).

 

          Із загальної кількості звернень :

          Задоволено – 64 ;

          Надано роз`яснення -  206;

          В стадії розгляду – 58.

 

           Від облдержадміністрації   надійшло 6  звернення громадян, або 1,8 %  від  загальної їх кількості.

           Питання, які були порушені у зверненнях, це працевлаштування, надання житла, виплата соціальної допомоги, ремонт автодороги в напрямку до м.Старобільськ та інші.

          Всі звернення, які надійшли через вищестоящі органи влади, розглянуті під особистим контролем голови райдержадміністрації з вивченням ситуації і наданням можливої допомоги заявникам.

          По всім зверненням надані роз`яснення і рекомендації заявникам.

 

          За 2015 рік до райдержадміністрації надійшло 16 колективних звернень, що на 5 звернень більше порівняно з  2014 роком (11). Питаннями , які були порушені у зверненнях є надання гуманітарної допомоги громадянам які переселилися із зони АТО, нарахування пенсії, скарга на дії керівництва кредитної спілки «Імперіал ЛТД», питання освіти, виплата разової матеріальної допомоги інвалідам війни, ремонт дитячого садка в с. Новолимарівка, розторгнення договорів оренди землі, несанкціонованої стоянки автотранспорту.

 

          Особлива увага приділялась розгляду  звернень від громадян, які потребують соціального захисту і підтримки.

          Так, наприклад, дитина війни, Попелнуха І.М., який мешкає за адресою c. Огороднє, вул. Размазніна, 9, звернувся по допомогу щодо видалення старого дерева біля будинку.  Питання вирішено.

            Багатодітна матір Літвіщенко М.О., с. Городище, вул. Карла Маркса,4, звернулась стосовно працевлаштування. З 02.03.15р. вона працевлаштована на посаду художнього керівника Городищенського сільського будинку культури.

           Від найменш соціально захищених категорій громадян за 2015 рік   до райдержадміністрації надійшло 48 звернень,  і складає 14,6 %  від загальної кількості звернень, в тому числі :

-         від учасників та інвалідів війни, учасників  бойових дій – 3 звернення;

-         від інвалідів І, ІІ, ІІІ групи – 30 звернень;

-         від «дітей війни» - 1 звернення;

-         від членів багатодітних сімей та одиноких матерів – 12 звернень;

-         від учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, та осіб, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи – 1  звернення.      

                        

          Розпорядженням голови  РДА від 22.04.2015  № 66 затверджено графік особистого прийому громадян головою та заступниками голови  райдержадміністрації на 2015 рік.  Порушень графіку особистого прийому громадян не допускається. Всі графіки прийому оприлюднені на сторінках районної газети «Вісті Біловодщини» і  на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

         За 2015 рік головою  районної державної адміністрації проведено 30 особистих  прийомів громадян, на яких розглянуто 36 звернень та  9 виїзних прийомів, на яких розглянуто 63 звернень.    

          Виїзні прийоми були проведені в Городищенській с/р, Данилівській с/р, Новоолександрівській с/р, Плугатарській с/р, Новолимарівській с/р, Кононівській с/р, Брусівській с/р, Євсузькій с/р, Литвинівській с/р.

          Питання, які були порушені у зверненнях є нарахування субсидій та пенсій, надання матеріальної допомоги, низька ціна на молоко, розпаювання землі, нарахування орендної плати, ремонт доріг, робота правоохоронних органів, пересування за межі району через блокпости, надання гуманітарної допомоги, забезпечення ліками, ремонт дитячого садка в с. Новолимарівка, придбання інвалідного візка та інші.

         Заступниками голови райдержадміністрації проведено 40  виїзних прийомів на яких побувало 103 громадянина.

  

           За  2015 рік в порівнянні з аналогічним періодом 2014 року  кількість звернень громадян по району  зменшилась і дорівнює 2775  (2014 рік – 3284).

          За характером питань, основне місце займають питання соціального захисту населення – 1171 звернень, або 42,19% від усіх звернень, що на 62 звернення більше порівняно з 2014 роком (1109).  Найбільше таких звернень надійшло від жителів Новолимарівської с/р (414), Городищенської с/р (196), Кононівської с/р (79), Нижньобараниківської с/р (65),Плугатарської с/р (57).

          Питання аграрної політики і земельних відносин (виділення земельних ділянок, оформлення державних актів на землю, виплата орендної плати на земельні ділянки) порушувалось у 480 (17,3 %) зверненнях. Порівняно з 2014 роком (793) спостерігається зменшення звернень.

          На третьому місці знаходяться питання комунального господарства, які порушувались у 168  (6%) зверненнях. Порівняно з 2014 роком (129) спостерігається збільшення звернень.

          Зменшення кількості звернень, у порівнянні з  2014 роком, спостерігається з питань забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку. Так, за 2015 рік надійшло 75 звернень, що на 14 звернення менше, ніж в 2014 році.

          Актуальними для жителів району залишаються питання праці і заробітної плати 51 (1,84 %).

 

          До Урядового контактного центру від громадян району  надійшло 173 звернень, що на 85 звернень більше 2014 року (88). В основному звертаються громадяни вимушені переїхати із зони АТО щодо переведення та отримання соціальних виплат.  Збільшились звернення від багатодітних сімей та одиноких матерів, які скаржаться на затримку соціальних виплат.

         Також були порушені питання щодо неякісних послуг довідкової телефонної служби, роботи медпрацівників, забезпечення дітей шкільним автобусом, присвоєння звання «Мати героїня», надання субсидії.

          Із загальної кількості звернень 47 звернень вирішено позитивно, по 106 – надані роз’яснення і консультації, 13 -  в стадії розгляду. 

        

          Діє пряма телефонна лінія «Телефон довіри» та «гаряча лінія» – прийом громадян через засоби телефонного зв’язку,  який проводиться головою райдержадміністрації та його заступниками згідно графіка.

         На базі юридичного відділу райдержадміністрації працює правова громадська приймальня. За 2015 рік було прийнято 50 осіб.  Актуальними питаннями, з якими зверталися, були земельні питання, спадкування, сімейні відносини (розлучення, виплата аліментів, позбавлення батьківських прав), накладання дисциплінарних стягнень, розділ майна та інше.

 

         Згідно графіка проводиться робота з перевірки стану організації роботи зі зверненнями громадян в виконкомах селищної та сільських рад, управліннях, відділах райдержадміністрації, організаціях і підприємствах району, надається необхідна методична та практична допомога в питаннях ведення діловодства за зверненнями громадян. За 2015 рік проведено 9 перевірок :

           -   Служба у справах дітей райдержадміністрації;

           -   Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації;

           -   Управління соціального захисту населення райдержадміністрації;

           -   Литвинівська сільська рада;

  - Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального                  господарства райдержадміністрації;

  -   Данилівська сільська рада;

  -  Біловодська селищна рада;

  -  Відділ освіти райдержадміністрації;

  -  Бараниківська сільська рада.

 

 

          Головою райдержадміністрації затверджено графіки особистого звітування підрозділів райдержадміністрації, селищного та сільських голів з питань роботи із зверненнями громадян . Відповідно графіків за звітний період звітували :

-         Новолимарівська сільська рада;

-         Юридичний відділ райдержадміністрації;

-         Шуліківська  сільська рада;

-         Городищенська сільська рада;

-         Євсузька сільська рада;

-         Пенсійний фонд України  в Біловодському районі;

-         Новоолександрівська сільська рада;

-         Семикозівська сільська рада

-         Управління соціального захисту населення Біловодської райдержадміністрації.

 

          

            Питання, на які необхідне додаткове вивчення та залучення інших спеціалістів, розглядаються на засіданнях постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян райдержадміністрації. Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 17.02.2015 року за № 23 у зв’язку з організаційними та кадровими змінами затверджено новий склад комісії. За звітний період проведено 6 засідань комісії.

 

          Керівництвом і спеціалістами райдержадміністрації проводяться Дні контролю,  в рамках яких здійснюються перевірки стану виконання доручень по зверненням громадян в районі. За 2015 рік проведено 6 перевірок.                                 Були розглянуті питання щодо нічного шуму в парку культури і відпочинку, ремонту каналізації дитячого садка в с. Плугатар, видалення старого дерева біля житлового будинку в с.Огороднє, отримання грошей за оренду земельного паю, скарга на магазин щодо продажу алкогольних напоїв військовослужбовцями та неповнолітнім та інші.

 

         Порушень встановлених термінів розгляду звернень громадян не допускається. Керівництво райдержадміністрації акцентує увагу керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, виконкомів селищної та сільських рад на необхідності підвищення відповідальності, забезпечення всебічного, кваліфікованого, неупередженого і об`єктивного розгляду звернень громадян, що дає можливість оперативно вирішувати порушені жителями району питання та задовільняти їх законні вимоги.

Про  підсумки  розгляду  звернень

громадян в Біловодській районній

державній    адміністрації   за

1 півріччя 2015 року

 

         Біловодська районна державна адміністрація роботу зі зверненнями громадян будує з урахуванням їх особливої ролі у забезпеченні постійного зв’язку між державою та громадянами, вирішенні важливих життєвих проблем як окремої людини, так і суспільства в цілому. Свою діяльність райдержадміністрація здійснює керуючись Конституцією України, Законом України “Про звернення громадян”, Указом Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 ”Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” та іншими нормативними актами.

             За підсумками роботи зі зверненнями громадян в райдержадміністрації щоквартально готуються інформаційно-аналітичні довідки, статистичні звіти. Проводиться моніторинг повторних та колективних звернень громадян та причин, що їх породжують. Інформація доводиться до керівництва райдержадміністрації для вжиття негайних заходів реагування та вирішення нагальних проблем жителів району.

            07 квітня 2015 року на апаратній нараді у голови райдержадміністрації розглянуто питання «Про підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до  райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування району за 1 квартал 2015 року».

            07 липня 2015 року розглянуто питання «Про підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до  райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування району за 2 квартал 2015 року».

 

           Протягом  1 півріччя 2015 року до районної державної адміністрації надійшло 129 звернень громадян із пропозиціями, заявами і скаргами, що на 47 звернень, або на 36,4 %  більше, ніж за аналогічний період 2014 року  (82).

         Найбільше звернень було зафіксовано від жителів cмт. Біловодськ (38), Данилівської с/р (15), Плугатарської  с/р (11), Городищенської с/р (11), Новоолександрівської с/р (7). Також надходили звернення від жителів м. Луганськ (10), Станично-Луганського району (10).

          Із загальної кількості звернень :

          Задоволено – 19 ;

          Надано роз`яснення -  100;

          В стадії розгляду – 10.

 

           Від облдержадміністрації   надійшло 4  звернення громадян, або 3 %  від  загальної їх кількості.

           Питання, які були порушені у зверненнях, це працевлаштування, надання житла, виплата соціальної допомоги.

          Всі звернення, які надійшли через вищестоящі органи влади, розглянуті під особистим контролем голови райдержадміністрації з вивченням ситуації і наданням можливої допомоги заявникам.

          По всім зверненням надані роз`яснення і рекомендації заявникам.

 

          За 1 півріччя 2015 року до райдержадміністрації надійшло 9 колективних звернень, що на 7 звернень більше порівняно з  2014 роком (2). Питаннями , які були порушені у зверненнях є надання гуманітарної допомоги громадянам які переселилися із зони АТО, нарахування пенсії, скарга на дії керівництва кредитної спілки «Імперіал ЛТД», питання освіти, виплата разової матеріальної допомоги інвалідам війни, ремонт дитячого садка в                           с. Новолимарівка, розторгнення договорів оренди землі.

 

          Особлива увага приділялась розгляду  звернень від громадян, які потребують соціального захисту і підтримки.

          Так, наприклад, дитина війни, Попелнуха І.М., який мешкає за адресою c. Огороднє, вул. Размазніна, 9, звернувся по допомогу щодо видалення старого дерева біля будинку.  Питання вирішено.

            Багатодітна матір Літвіщенко М.О., с. Городище, вул. Карла Маркса,4, звернулась стосовно працевлаштування. З 02.03.15р. вона працевлаштована на посаду художнього керівника Городищенського сільського будинку культури.

           Від найменш соціально захищених категорій громадян за  звітний період 2015 року   до райдержадміністрації надійшло 27 звернень,  і складає 20,9 %  від загальної кількості звернень, в тому числі :

 • від учасників та інвалідів війни, учасників  бойових дій – 2 звернення;
 • від інвалідів І, ІІ, ІІІ групи – 16 звернень;
 • від «дітей війни» - 1 звернення;
 • від членів багатодітних сімей та одиноких матерів – 7 звернень;
 • від учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, та осіб, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи – 1  звернення.      

                        

          Розпорядженням голови  РДА від 22.04.2015  № 66 затверджено графік особистого прийому громадян головою та заступниками голови  райдержадміністрації на 2015 рік.  Порушень графіку особистого прийому громадян не допускається. Всі графіки прийому оприлюднені на сторінках районної газети «Вісті Біловодщини» і  на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

         За 1 півріччя 2015 року головою  районної державної адміністрації проведено 12 особистих  прийомів громадян, на яких розглянуто 16 звернень та  5 виїзних прийомів, на яких розглянуто 40 звернень.    

          Виїзні прийоми були проведені в Городищенській с/р, Данилівській с/р, Новоолександрівській с/р, Плугатарській с/р, Новолимарівській с/р.

          Питання, які були порушені у зверненнях є нарахування субсидій та пенсій, надання матеріальної допомоги, низька ціна на молоко, розпаювання землі, нарахування орендної плати, ремонт доріг, робота правоохоронних органів, пересування за межі району через блокпости, надання гуманітарної допомоги, забезпечення ліками, ремонт дитячого садка в с. Новолимарівка, придбання інвалідного візка та інші.

         Заступниками голови райдержадміністрації проведено 20  виїзних прийомів на яких побувало 53 громадянина.

  

           За 1 півріччя 2015 року в порівнянні з аналогічним періодом 2014 року  кількість звернень громадян по району  зменшилась і дорівнює 1097 (2014 рік – 1202).

          За характером питань, основне місце займають питання соціального захисту населення – 327 звернень, або 29,8% від усіх звернень, що на 153 звернення більше порівняно з 2014 роком (174).  Найбільше таких звернень надійшло від жителів Новолимарівської с/р (114), Нижньобараниківської с/р (29), Кононівської с/р (27), Плугатарської с/р (21).

          Питання аграрної політики і земельних відносин (виділення земельних ділянок, оформлення державних актів на землю, виплата орендної плати на земельні ділянки) порушувалось у 219 (20 %) зверненнях. Порівняно з 2014 роком (385) спостерігається зменшення звернень.

          На третьому місці знаходяться питання комунального господарства, які порушувались у 76  (6,9 %) зверненнях. Порівняно з 2014 роком (82) спостерігається зменшення звернень.

          Зменшення кількості звернень, у порівнянні з  2014 роком, спостерігається з питань забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку. Так, за  6 місяців 2015 року надійшло 41 звернення, що на 4 звернення менше, ніж в 2014 році.

          Актуальними для жителів району залишаються питання праці і заробітної плати 30 (2,7 %).

 

          До Урядового контактного центру від громадян району  надійшло 57 звернень, що на 30 звернень більше 2014 року (27). В основному звертаються громадяни вимушені переїхати із зони АТО щодо переведення та отримання соціальних виплат.  Збільшились звернення від багатодітних сімей та одиноких матерів, які скаржаться на затримку соціальних виплат.

         Також були порушені питання щодо неякісних послуг довідкової телефонної служби, роботи медпрацівників, забезпечення дітей шкільним автобусом, присвоєння звання «Мати героїня», надання субсидії.

          Із загальної кількості звернень 11 звернень вирішено позитивно, по 45 – надані роз’яснення і консультації, 1 -  в стадії розгляду. 

        

          Діє пряма телефонна лінія «Телефон довіри» та «гаряча лінія» – прийом громадян через засоби телефонного зв’язку,  який проводиться головою райдержадміністрації та його заступниками згідно графіка.

         На базі юридичного відділу райдержадміністрації працює правова громадська приймальня. За звітний період на прийомі побувало 33 громадянина.  Актуальними питаннями, з якими зверталися, були земельні питання, спадкування, сімейні відносини (розлучення, виплата аліментів, позбавлення батьківських прав), накладання дисциплінарних стягнень, розділ майна та інше.

 

         Згідно графіка проводиться робота з перевірки стану організації роботи зі зверненнями громадян в виконкомах селищної та сільських рад, управліннях, відділах райдержадміністрації, організаціях і підприємствах району, надається необхідна методична та практична допомога в питаннях ведення діловодства за зверненнями громадян. За 6 місяців 2015 року проведено 6 перевірок :

           -   Служба у справах дітей райдержадміністрації;

           -   Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації;

           -   Управління соціального захисту населення райдержадміністрації;

           -   Литвинівська сільська рада;

  - Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального                господарства райдержадміністрації;

  -   Данилівська сільська рада.

 

          Головою райдержадміністрації затверджено графіки особистого звітування підрозділів райдержадміністрації, селищного та сільських голів з питань роботи із зверненнями громадян . Відповідно графіків за звітний період звітували :

 • Новолимарівська сільська рада;
 • Юридичний відділ райдержадміністрації;
 • Шуліківська  сільська рада;
 • Городищенська сільська рада;
 • Євсузька сільська рада;
 • Пенсійний фонд України  в Біловодському районі.

         

            Питання, на які необхідне додаткове вивчення та залучення інших спеціалістів, розглядаються на засіданнях постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян райдержадміністрації. Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 17.02.2015 року за № 23 у зв’язку з організаційними та кадровими змінами затверджено новий склад комісії. За звітний період проведено 3 засідання комісії.

 

          Керівництвом і спеціалістами райдержадміністрації проводяться Дні контролю,  в рамках яких здійснюються перевірки стану виконання доручень по зверненням громадян в районі. За 6 місяців 2015 року проведено 3 перевірки.                                 Були розглянуті питання щодо нічного шуму в парку культури і відпочинку, ремонту каналізації дитячого садка в с. Плугатар, видалення старого дерева біля житлового будинку в с.Огороднє.

 

         Порушень встановлених термінів розгляду звернень громадян не допускається. Керівництво райдержадміністрації акцентує увагу керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, виконкомів селищної та сільських рад на необхідності підвищення відповідальності, забезпечення всебічного, кваліфікованого, неупередженого і об`єктивного розгляду звернень громадян, що дає можливість оперативно вирішувати порушені жителями району питання та задовільняти їх законні вимоги.

   Про  підсумки  розгляду  звернень громадян в Біловодській районній державній адміністрації за 2013 рік

   Біловодська районна державна адміністрація роботу зі зверненнями громадян будує з урахуванням їх особливої ролі у забезпеченні постійного зв’язку між державою та громадянами, вирішенні важливих життєвих проблем як окремої людини, так і суспільства в цілому. Свою діяльність райдержадміністрація здійснює керуючись Конституцією України, Законом України “Про звернення громадян”, Указом Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 ”Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” та іншими нормативними актами.

             За підсумками роботи зі зверненнями громадян в райдержадміністрації щоквартально готуються інформаційно-аналітичні довідки, статистичні звіти. Проводиться моніторинг повторних та колективних звернень громадян та причин, що їх породжують. Інформація доводиться до керівництва райдержадміністрації для вжиття негайних заходів реагування та вирішення нагальних проблем жителів району.

           26 березня 2013 року на засіданні колегії райдержадміністрації розглянуто питання «Про  хід виконання Закону України «Про звернення громадян» та Указу Президента України від 07.02.08р. №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»  в райдержадміністрації за 2012 рік».

             9 квітня 2013 року на апаратній нараді у голови райдержадміністрації розглянуто питання «Про роботу Біловодської райдержадміністрації зі зверненнями громадян згідно з вимогами Указу Президента України від 07.02.2008 № 109 за 1 квартал 2013 року», 21 травня 2013 року розглянуто питання «Про стан роботи із зверненнями громадян і закладів району в архівному відділі райдержадміністрації», 6 серпня 2013 року питання «Про виконання Закону України «Про звернення громадян» Управління Держземагентства в Біловодському районі Луганської області», 27 серпня 2013 року питання «Про стан роботи зі зверненнями громадян, які надходять до «Луганського обласного контактного центру» та на «гарячі лінії», 10 грудня 2013 року питання «Про виконання Закону України «Про звернення громадян» головним спеціалістом, юрисконсультом райдержадміністрації.

          Протягом  2013 року до районної державної адміністрації надійшло 304 звернення громадян із пропозиціями, заявами і скаргами, що на 43 звернення, або на 14 %  більше, ніж за 2012 рік  (261).

         Найбільше звернень було зафіксовано від жителів cмт. Біловодськ (118), Євсузької с/р (26), Данилівської с/р (19), Бараниківської с/р (17), Плугатарської с/р (17), Кононівської с/р (15).

          Із загальної кількості звернень :

          Задоволено – 57 ;

          Надано роз`яснення -  221;

          В стадії розгляду – 26.

           Від центральних органів влади, облдержадміністрації  та обласної ради надійшло 30  звернень громадян, або 9,9 %  від  загальної їх кількості, в тому числі :

              від Адміністрації Президента України – 6;

              від Верховної Ради України  - 4 ;

              від Кабінету Міністрів України – 1 ;

              від обласної державної адміністрації – 19.

Питання, які були порушені у зверненнях, це отримання пенсії по втраті годувальника, працевлаштування, отримання дотації на молодняк великої рогатої худоби, матеріальної допомоги, про місто розташування магазину ритуальних послуг у селищі, отримання довідки про роботу в зоні відчуження під час ліквідації аварії на ЧАЕС, безкоштовного зубопротезування, щодо складання заповіту.

          Всі звернення, які надійшли через вищестоящі органи влади, розглянуті під особистим контролем голови райдержадміністрації з вивченням ситуації і наданням можливої допомоги заявникам.

           5 звернень вирішено позитивно, по 24 надані консультації, роз`яснення і рекомендації заявникам, 1 знаходиться в стадії розгляду. Так, наприклад, до Кабінету Міністрів України звернувся житель с. Євсуг щодо отримання дотації на молодняк великої рогатої худоби. Дотація була перерахована у повному обсязі.

          До Луганської облдержадміністрації звернулась жителька м. Привольє щодо зміни міста розташування магазину ритуальних послуг у селищі. З власником магазину знайдено домовленість, магазин перенесено в інше місце.

          За 2013 рік до райдержадміністрації надійшло 23 колективних звернення, що на 9 звернень менше порівняно з  2012 роком (34). Питаннями , які були порушені у зверненнях є розірвання угоди оренди землі, перерахунок страхових внесків в пенсійний фонд адміністрацією  Новоолександрівського конезаводу,  підвезення дітей до школи, продовження роботи школи в селах Брусівка і Шуліківка, облаштування тротуарної доріжки до Біловодської ЦРЛ, ремонт Литвинівського будинку культури, надання пасовищ жителям с. Зеликівка, низька ціна на молоко, ремонт доріг, низька електрична напруга в с.Третяківка, відновлення водопостачання в с. Данилівка.

          Особлива увага приділялась розгляду  звернень від громадян, які потребують соціального захисту і підтримки.

          Так, наприклад, інвалід війни Бугайов О.М., який мешкає за адресою cмт. Біловодськ, вул. Леніна, 199/1, звернувся по допомогу в придбанні і встановленні насосу для опалення.  Насос було встановлено.

          Вдова чорнобильця Карпенко А.П., cмт. Біловодськ, вул. Радянька, 4, звернулась по допомогу в отриманні довідки про роботу в зоні відчуження під час ліквідації аварії на ЧАЕС на ім`я померлого чоловіка. 10.04.2013 року довідка була отримана.

          Одинока матір Журавльова О.В., cмт. Біловодськ, вул. Чкалова, 34, звернулась по матеріальну допомогу на лікування дитини-інваліда. Матеріальна допомога виділена в сумі 1600 грн.

           Від найменш соціально захищених категорій громадян за  2013 рік   до райдержадміністрації надійшло 107 звернень,  і складає 35 %  від загальної кількості звернень, в тому числі :

 • від учасників та інвалідів війни, учасників  бойових дій – 22 звернення;
 • від інвалідів І, ІІ, ІІІ групи – 45 звернень;
 • від ветеранів праці – 5 звернень;
 • від «дітей війни» - 11 звернень;
 • від членів багатодітних сімей та одиноких матерів – 19 звернень;
 • від учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, та осіб, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи – 5  звернень.                         

          Розпорядженням голови  РДА від 10.01.2013  № 8 затверджено графік особистого прийому громадян головою та заступниками голови  райдержадміністрації на 2013 рік.  Порушень графіку особистого прийому громадян не допускається. Всі графіки прийому оприлюднені на сторінках районної газети «Вісті Біловодщини» і  на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

         За  2013 рік головою  районної державної адміністрації проведено 30 особистих  прийомів громадян та 18 виїзних прийомів громадян, на яких розглянуто 176 звернень.

          На виїзних прийомах порушувались питання щодо ремонту доріг, надання матеріальної допомоги, забезпечення мобільним зв`язком, низька ціна на молоко, продовження роботи сільських шкіл, виплата орендної плати за паї, земельні питання, виплата дотації на молодняк великої рогатої худоби, підвозу дітей до школи, забезпечення твердим паливом та інші.

         Згідно затвердженого графіка здійснюються виїзні прийоми громадян керівниками району. Так заступниками голови райдержадміністрації   проведено 58  виїзних прийомів на яких побувало 308 громадян.

             В 2013 році у порівнянні з  2012 роком  кількість звернень громадян по району збільшилась і дорівнює 2779 (2012 рік – 2676).

          За характером питань, основне місце займають питання аграрної політики і земельних відносин (виділення земельних ділянок, оформлення державних актів на землю, виплата орендної плати на земельні ділянки) – 1019 звернень, або 36,7% від усіх звернень, та на 24 звернення менше порівняно з 2012 роком (1043).  Найбільше таких звернень надійшло від жителів Біловодської с/р (392), Данилівської с/р (151), Нижньобараниківської с/р (120).       

         Питання соціального захисту населення порушувалось у 456 (16,4 %) зверненнях. Порівняно з 2012 роком (402) спостерігається збільшення звернень.

          Збільшення кількості звернень, у порівнянні з  2012 роком, спостерігається з питань комунального господарства. Так, за  2013 рік  надійшло 186 звернень, що на 20 звернень більше, ніж в 2012 році (166).

          Також актуальними для жителів району залишаються питання забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку 139 (5%),  праці і заробітної плати 68 (2,4 %).

          До Урядового контактного центру та на гарячу лінію губернатора від громадян району  надійшло 64 звернення. Були порушені питання виплати дотації за утримання молодняку великої рогатої худоби, працевлаштування, забезпечення інваліда засобами реабілітації, присвоєння звання «Мати-героїня», налагодження в районі реалізації великої рогатої худоби, земельні питання, забезпечення вуглем, придбання шкільного автобусу, затримання соціальних виплат та інші. По всім питанням надані своєчасні відповіді заявникам.

         Із загальної кількості звернень по 50 надані роз’яснення і рекомендації, 11 звернень вирішено позитивно, 3 знаходяться в стадії розгляду.

                 На сторінках районної газети „Вісті Біловодщини”, по районному радіомовленню  ведеться  роз`яснення  основних  положень  законодавства  за

зверненнями громадян та інших законодавчих актів.

          Діє пряма телефонна лінія «Телефон довіри» та «гаряча лінія» – прийом громадян через засоби телефонного зв’язку,  який проводиться головою райдержадміністрації та його заступниками згідно графіка.

         На базі юридичного відділу райдержадміністрації працює правова громадська приймальня. За звітний період на прийомі побував  51 громадянин.  Актуальними питаннями, з якими зверталися, були трудове законодавство (звільнення з роботи, прийом на роботу, дисциплінарна відповідальність), сімейне законодавство (поділ майна подружжя, стягнення аліментів), цивільне законодавство (спадкування, подача позову), встановлення фактів, що мають юридичне значення.

         Згідно графіка проводиться робота з перевірки стану організації роботи зі зверненнями громадян в виконкомах селищної та сільських рад, управліннях, відділах райдержадміністрації, організаціях і підприємствах району, надається необхідна методична та практична допомога в питаннях ведення діловодства за зверненнями громадян. За 12 місяців 2013 року проведено 11 перевірок :

 • Біловодська селищна рада;
 • служба у справах дітей райдержадміністрації;
 • Плугатарська сільська рада;
 • відділ культури райдержадміністрації;
 • Пенсійний фонд України в Біловодському районі;
 • Семикозівська сільська рада;
 • управління соціального захисту населення;
 • управління агропромислового розвитку;
 • відділ містобудування, архітектури та ЖКГ райдержадміністрації;
 • Литвинівська сільська рада;
 • Данилівська сільська рада.

          Головою райдержадміністрації затверджено графіки особистого звітування підрозділів райдержадміністрації, селищного та сільських голів з питань роботи із зверненнями громадян . Відповідно графіків за звітний період звітували :

 • відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації;
 • Новолимарівська сільська рада;
 • служба у справах дітей райдержадміністрації;
 • Городищенська сільська рада;
 • архівний відділ райдержадміністрації;
 • Відділ Держземагентства у Біловодському районі;
 • ПАТ «Укртелеком» ЦТП № 7;
 • Бараниківська сільська рада;
 • Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації;
 • Юрисконсульт райдержадміністрації;
 • Шуліківська сільська рада.

          Питання, на які було необхідне додаткове вивчення та залучення інших спеціалістів, були розглянуті на засіданнях постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян райдержадміністрації. За звітний період проведено 10 засідань.

          Керівництвом і спеціалістами райдержадміністрації проводяться Дні контролю,  в рамках яких здійснюються перевірки стану виконання доручень по зверненням громадян в районі. За 12 місяців 2013 року проведено 12 перевірок.

         Порушень встановлених термінів розгляду звернень громадян не допускається. Керівництво райдержадміністрації акцентує увагу керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, виконкомів селищної та сільських рад на необхідності підвищення відповідальності, забезпечення всебічного, кваліфікованого, неупередженого і об`єктивного розгляду звернень громадян, що дає можливість оперативно вирішувати порушені жителями району питання та задовільняти їх законні вимоги.

 

                                               До уваги жителів району!

 

            Відповідно  до вимог Указу Президента України „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”  № 109/2008 від 07.02.2008 року в районній державній адміністрації згідно проекту „Громадська експертиза” Луганської облдержадміністрації встановлено скриньку „Громадський контроль”, в яку кожний мешканець району може опустити свої зауваження та пропозиції щодо вирішення територіальних або особистих проблем.

            Мета проекту: вивчити  причини, які спонукають громадян звертатися в органи влади та органи місцевого самоврядування.

            Реалізація цього проекту дасть можливість кожному мешканцю нашого району оцінювати діяльність  органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, надавати свої пропозиції та зауваження щодо удосконалення цієї діяльності та шляхів вирішення тієї чи іншої проблеми, й стати причетним до розв’язання життєво важливих  питань.

            Якщо ви небайдужі до проблем розвитку нашого регіону і Луганської області в цілому , будь ласка заповніть  Анкету і Ваша інформація буде використана для оперативного реагування з вирішення  болючих питань.

            Скринька встановлена на 1 поверсі районної державної адміністрації за адресою: смт. Біловодськ, вул. Леніна,130.

||
Біловодська районна державна адміністрація
92800, Україна, смт. Біловодськ, вул.Леніна, 130
Тел. (06466) 9-16-31, факс 2-02-36
Веб-сайт: http://bv.loga.gov.ua
E-mail: gosadm@bv.lg.ukrtel.net
У разі використання матеріалів сайту посилання на old.bv.loga.gov.ua є обов'язковим.
Відповідальний за розміщення інформації: Біловодська РДА